Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Iebrauktuves rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana Ķieģeļu iela 1, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 12.08.2013 16.08.2013 (PAU) 07.04.2014 07.04.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamā māja, pirts – jaunbūve „Pūpolmājas”, Krīvāni, Naujenes pagasts 15.08.2013 20.08.2013 (PAU) 21.10.2013 21.10.2013 (Akceptēts) 05.03.2014.g. 10.03.2014.g.
Pašvaldības ceļa rekonstrukcija „Liepnieki-Atveri”, Medumu pagasts, Daugavpils novads 13.08.2013 14.08.2013 (Akceptēts)
Liellopu novietnes rekonstrukcija „Ganāmpulks”, Vecpils, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 14.08.2013 05.08.2013 (Akceptēts) 25.09.13. 30.09.13.
Remonta un tehniskās apkopes ēkas telpu rekonstrukcija par katlu māju un situmtrases pieslieguma izbūve "Mehāniskās darbnīcas 24A", Višķu tehnikums, Višķu pagasts 16.08.2013 19.08.2013 (Akceptēts) 17.12.13.g. 28.12.13.g.
Dārza mājiņa, šķūnis - jaunbūve "102", Celtnieks, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 19.08.2013 22.08.2013 (PAU) 04.11.2013 04.11.2013 (Akceptēts) 28.11.13.g. 5.12.13.g.
Dzīvojamā māja, garāža, pirts, šķūnis, pagrabs, dīķis - jaunbūve "Eglainīte", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 22.08.2013 28.08.2013 (PAU) 12.03.2014 13.03.2014 (Akceptēts)
Robežkontroles punkta "Silene" skenēšanas laukuma izbūve- jaunbūve Robežkontroles punkts "Silene", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 26.08.2013 02.09.2013 (PAU) 13.02.2014 17.02.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamā māja - jaunbūve "Dzegūzes", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 22.08.2013 28.08.2013 (PAU)
Dārza mājiņa, šķūnis, pirts - jaunbūve D/s "Daugava", z/g nr.175, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 25.08.2013 26.08.2013 (Akceptēts) 29.08.2013.g. 6.09.13.g.
Atpūtas māja - jaunbūve "Mazligzdiņa", Višķu pagasts, Daugavpils novads 28.08.2013 29.08.2013 (PAU) 10.04.2014 10.04.2014 (Akceptēts)
Ūdenstilpņu montāžas cehs un noliktava - jaunbūve "Skudrīņas", Muncišķi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 18.04.2013 (Akceptēts) 21.08.2013 22.08.2013
Pirts - jaunbūve "Vasargeliški 21", Vasargeliški, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 29.08.2013 29.08.2013 (PAU) 22.11.13.g. 29.11.13.g.
Vasaras atpūtas māja - jaunbūve "Jukši", Līksnas pagagts, Daugavpils novads 02.09.2013 09.09.2013 (PAU)
Kanalizācijas tīklu pieslēgšana - jaunbūve 18.Novembra iela 355, Vecstropi,Naujenes pagasts, Daugavpils novads 02.09.2013 09.09.2013 (PAU)
Šķūnis, siltumnīca, baseins - jaunbūve "Dzirksteles", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 02.09.2013 09.09.2013 (PAU) 14.11.2013 14.11.2013 (Akceptēts)
Meža meliorācijas sistēma "Trikopci" -rekonstrukcija "Trikopci", Demenes pagasts, Daugavpils novads 03.09.2013 09.09.2013 (PAU)
Saimniecības ēka - rekonstrukcija;šķūnis, siltumnīca - jaunbūve "Gulbji-3", Medumu pagasts, Daugavpils novads 03.09.2013 (anulēts)
Paipalu uzturēšanas kompleksa būvniecība Rūpnieciskā ražošana Riekstiņi-1, Sventes pag. Daugavpils nov. (kad. Nr. 44880050755) 29.08.2013.g. 03.09.2013.g.
"Lauksaimniecības tehnikas servisa centrs" "Skaistas" Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 3.09.2013.g. 5.09.2013.g.

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16