Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Mēslu krātuves 250 m2 būvniecība "Aizsiļi", Salienas pagasts, Daugavpils novads 27.03.2014 31.03.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas demontēšana "Galdiņi", Tabores pagasts, Daugavpils novads 27.03.2014 31.03.2014 (PAU)
Mēslu krātuves 30 m2 būvniecība "Saliena 2", Salienas pagasts, Daugavpils novads 27.03.2014 31.04.2014 (PAU)
Dīķa ierikošana "Robežnieki", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 27.03.2013 31.03.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas ar 12 dzīvokļiem rekonstrukcija par viesu māju "Višķu tehnikuma māja nr.9", Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 31.03.2014 03.04.2014 (PAU)
Sabiedriskās pirts būvniecība "13" Vīšķu tehnikums, Vīšķu pagasts, Daugavpils novads 03.04.2014 03.04.2014 (PAU)
Kanalizācijas tīklu pieslēgums pašvaldības inženierkomunikācijam "Ambeļmuiža", Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 03.04.2014 04.04.2014 (PAU)
Administratīvas ēkas rekonstrukcija par "Garīgas izglitības centru" Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 03.04.2014 07.04.2014 (PAU)
Mēslu krātuves 1000m3 un škidrums mēslu krātuves 380 m3 būvniecība "Romaņi",Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 07.04.2014 09.04.2014 (PAU)
Projekta "Ūdenssaimniecības attistība Ambeļu pagastā Ambeļu ciemā III.kārta" ievaros kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 07.04.2014 07.04.2014 (PAU) 30.06.2014 30.06.2014 (Akceptēts)
Akvakultūras uzņēmuma zušu audzētavas recirkulācijas sistēmas būvniecība "Gaiļiņi 2", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 07.04.2014 09.04.2014 (PAU)
Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža(medumi0 segas rekonstrukcija km 144,70-156,40 Daugavpils novads 07.04.2014 07.04.2014 (PAU)
Gāzesvada katodizsardzības iekārtas "Katodstacija PKZ-00 18.N0vembra 389, DCR-1, Daugavpils (KS274) rekonstrukcija (inv.nr.983405) 18.Novembra iela 389;418;387A, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 07.04.2014 10.04.2014 (PAU) 04.08.2014 04.08.2014 (Akceptēts)
Kūtsmēslu krātuves būvniecība "Gobas", Dubnas pagasts, Daugavpils novads 07.04.2014 09.04.2014 (PAU) 26.05.2014 26.05.2014(Akceptēts) 06.06.14.g. 09.06.14.g
Hidromeliorācijas sistēmas rekonstrukcija "Ezerzeme",Vaboles pagasts, Daugavpils novads 08.03.2013 (PAU) 10.04.2014 10.04.2014 (Akceptēts) 27.08.2014 27.08.2014
Mēslu krātuves un šķidrmēslu krātuves būvnieciba "Vanagi", Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 10.04.2014 14.04.2014 (PAU)
Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un izbūve, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un attīrīšanas iekārtu izbūve Daugavpils novada, Biķernieku pagasta Biķernieku ciemā -0 -0 -0 27.05.3013.g. 01.04.2013.g. 3.04.2013.g.
Barošanas iekārtas novietne būvniecība "Skaista", Skrudalienas pagasts, 17.09.2014 (PAU) 07.04.2014 10.04.2014 (Akceptēts)
Medumu internātpamatskola kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūve Medumu pagasta kanalizācijas tīklam Ilgas iela 15,Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 10.04.2014 10.04.2014 (Akceptēts) 26.06.14.g. 10.07.14.g.
Muzeja ielas Lociku ciemā 0.000-0.400 km rekonstrukcija Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 09.04.2014 14.04.2014 (PAU) 23.05.2014 23.05.2014 (Akceptēts)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16