Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
0,4 kV GVL L-1, L-2 no TP-1372 rekonstrukcija c. Šiškova, Sventes pagasts, Daugavpils novads 10.04.2014 22.04.2014 (PAU) 28.09.2014 02.10.2014 (Akceptēts)
Kūtsmēslu mēslu krātuves būvniecība "Ošusala", Kalupes pagasts, Daugavpils novads 10.04.2014 14.04.2014 (PAU)
Kūtsmēslu un šķidrmēslu krātuves būvniecība "Dravnieki", Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 11.04.2014 14.04.2014 (PAU)
Kūtsmēslu krātuves un škidrmēslu krātuves būvniecība "Jaunsudrabiņi", Salienas pagasts, Daugavpils novads 14.04.2014 16.04.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas, šķūnis, siltumnīcas būvniecība "Vimbas", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 14.04.2014 24.04.2014 (PAU) 17.07.2014 17.07.2014 (Akceptēts)
Pagraba rekonstrukcija par saimniecības ēku, šķūņa nojaukšana "Lazdas",Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 14.04.2014 14.04.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pirts, šķūņa un siltumnīcas būvniecība "Sniedzes", Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 16.05.2013 (PAU) 14.04.2014 14.04.2014 (Akceptēts) 01.07.14.g. 03.07.14.g.
Vistu kūts,vasaras mājas,dzīvojamās mājas piebūves būvniecība "Roznieki", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 15.04.2014 16.04.2014 (PAU) 12.06.2014 13.06.2014 (Akceptēts)
Teritorijas labiekārtošana un augļu dārza ierīkošana "Cerera", Tabores pagasts, Daugavpils novads 14.04.2014 16.04.2014 (PAU)
Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirknis 1; 3-6; 10-12; 18-19 kv. meža ceļa būve "Konovališķu ceļš". Sventes pagasts, Daugavpils novads 16.04.2014 17.04.2014 (Akceptēts)
Dienvidlatgales mežsaimniecības 7. Sventes iecikņa MMS "Konovališķi" rekonstrukcija Skrudalienas un Demenes pagasts, Daugavpils novads 16.04.2014 17.04.2014(Akceptēts)
Estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana Tabores pamatskola, Tabores pagasts, Daugavpils novads 2012.g.06.08. 14.04.14.g. 24.04.14.g.
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija Mednieku iela 5, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpuils novads 07.11.2011 (PAU) 16.04.2014 17.04.2014 (Akceptēts)
Pašvaldības ceļa "Koncedomenka-Šakališķi- Izgātuve" 0.000-1.103 km rekonstrukcija Demenes pagasts, Daugavpuils novads 15.04.2014 16.04.2014 (PAU) 23.05.2014 23.05.2014 (Akceptēts)
0,4 kV GVL L-1, L-3, no TP-6216 un L-6 no TP-6217 rekonstrukcija Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 15.04.2014 24.04.2014 (PAU) 25.08.2014 29.08.2014 (Akceptēts)
0,4 kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-6227 rekonstrukcija Ambeļu c., Ambeļu pagasts,Daugavpils novads 15.04.2014 22.04.2014 (PAU)
Sprieduma kvalitātes uzlabošana L-2, L-3-3 no TP-6227 Ambeļu c., Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 15.04.2014 23.04.2014 (PAU) 02.06.2014 02.06.2014 (Akceptēts) 20.08.2014 20.08.2014
Veikala jumta konstrukciju ierikošana Skolas iela 8, Jezupava, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 22.04.2014 23.04.2014 (PAU) 23.04.2014 23.04.2014 (Akceptēts)
Mobilais dārza mājiņas uzstadīšana "Laucese 62", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 17.04.2014 24.04.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība "Gardeliški", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 24.04.2014 24.04.2014 (PAU)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16