Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
0,4 kV GVL L-1 un L-3 no TP-6393 rekonstrukcija "Pavlovskoje", Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 24.04.2014 28.04.2014 (PAU) 04.08.2014 04.08.2014 (Akceptēts)
Šķūnis būvniecība Gobas c., "Zeiļi", Dubnas pagasts, Daugavpils novads 23.04.2014 23.04.2014 (Akceptēts)
Darbnīcas rekonstrukcija, katlu mājas un garāžas būvniecība "Rozes", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 11.03.2013 (PAU) 24.04.2014 24.04.2014 (Akceptēts)
Mobilo sakaru bāzes stacijas "Vabole" būvniecība Vaboles pagasts, Daugavpils novads 24.04.2014 28.04.2014 (PAU)
Mobilo sakaru stacijas "Ļūbasts" būvniecība "Zīļi", Ribaki, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 24.04.2014 28.04.2014 (PAU)
Mobilo sakaru stacijas "Kalīši" (sakaru tornis, H=72,0m) būvniecība "Kupčāni", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 24.04.2014 28.04.2014 (PAU)
Kūts ar vasaras virtuvi būvniecība "Keinišķi", Demenes pagasts, Daugavpils novads 28.04.2014 30.04.2014 (PAU)
Mēslu krātuves būvniecība "Grantiņi -1", Sventes pagasts, Daugavpils novads 08.05.2014 12.05.2014 (PAU)
Mēslu krātuves būvniecība "Strautiņi 2", Demenes pagasts, Daugavpils novads 08.05.2014 08.05.2014 (PAU)
Servitūta ceļa būvniecība "Ezerkrasts", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 10.05.2014 12.05.2014 (PAU)
SIA "Dautkom TV" telekomunikāciju tīklu būvniecība 18. Novembra iela no nr.357 līdz nr.428, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 12.05.2014 12.05.2014 (PAU) 10.07.2014 14.07.2014 (Akceptēts)
Kūtsmēslu krātuves rekonstrukcija "Silmalas K",Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 12.05.2014 15.05.2014 (PAU) 28.09.2014 30.09.2014 (Akceptēts) 30.09.14.g. 30.09.14.g.
Kūtsmēslu krātuves būvniecība "Manturi", Višķu pagasts, Daugavpils novads 12.05.2014 15.05.2014 (PAU) 09.06.2014 09.06.2014 (Akceptēts) 19.08.2014 19.08.2014
Dzīvojamās mājas, garāžas un pirts būvniecība "Zastenki 46", Zastenki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 13.05.2014 15.05.2014 (PAU) 22.09.2014 22.09.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamās mājas un kūts būvniecība, ēsošo dzīvojamās māju rekonstrukcija par saimniecības ēku "Aveņu mājas", Vaboles pagasts, daugavpils novads 15.05.2014 19.05.2014 (PAU)
Kūts rekonstrukcija "Avotu ieleja", M.Kokini, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 15.05.2014 19.05.2014 (PAU)
Kūtsmēslu krātuves būvniecība "Egles", Kalupes pagasts, Daugavpils novads 15.05.2014 19.05.2014 (PAU)
No TP-2010 0,4kV, KL-0,4kV, KL-20kV būvniecība 18. Novembra iela 414A, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 16.05.2014 21.05.2014 (PAU) 27.05.2014 27.05.2014 (Akceptēts)
Malkas šķūnis, klēts, šķūnis būvniecība "Audēji", Medumu pagasts, Daugavpils novads 19.05.2014 21.05.2014 (PAU) 19.06.2014 19.06.2014
Kūtsmēslu krātuves būvniecība "Zemdegas 1", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 19.05.2014 21.05.2014 (PAU) 16.09.2014 16.09.2014 (Akceptēts)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16