Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Kūtsmēlu krātuves būvniecība "Spēkoņa", Sterikāni, Līksnas pagasts,Daugavpils novads 20.05.2014 21.05.2014 (PAU) 11.08.2014 14.08.2014 (Akceptēts) 05.09.14.g. 07.09.14.g.
Dzīvojamās mājas, kūts, garāža un žoga būvniecība "Jaunzemi", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 23.08.2012 (PAU) 20.05.2014 20.05.2014 (Akceptēts) 22.05.14.g. 28.05.14.g.
Dzīvojamās mājas būvniecība "Vizbuļi", Kalkūnes pagasts,Daugavpils novads 26.05.2014 26.05.2014 (Akceptēts)
Nobrauktuves, dzīvojamās mājas un garāžas būvniecība "Kalīši H", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 28.05.2014 28.05.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Saviški-1", Tabores pagasts, Daugavpils novads 28.05.2014 02.06.2014 (PAU)
Kūtsmēslu krātuves būvniecība "Lācīši", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 03.06.2014 03.06.2014 (Akceptēts) 11.09.14.g. 12.09.14.g.
Ūdenssaimniecības attīstība, ūdensvada ierīkošana Salienas c., Salienas pagasts, Daugavpils novads 05.06.2014 05.06.2014 (PAU) 25.09.2014
Skābsiena bedres rekonstrukcija par kūtsmēslu krātuvi. "Kalni", Dubnas pagasts, Daugavpils novads 02.06.2014 05.06.2014 (PAU)
Dīķa ar kanālu būvniecība un pludmales tŗīšana. "Līgotnes", Višķu pagasts, Daugavpils novads 04.06.2014 05.06.2014 (PAU)
Kūtsmēslu šķidrās krātuves un kūtsmēslu sausās krātūves būvniecība "Mežezers", Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 05.06.2014 06.06.2014 (PAU)
Pirts būvniecība, esošo ēku rekonstrukcija "Smaidas", Vaboles pagaats, Daugavpils novads 09.06.2014 09.06.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Alejas iela 25, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 09.06.2014 09.06.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas ar garāžu, pirts ar atpūtas telpām būvniecība un dīķa renovācija "Stropi-42A", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 12.06.2014 12.06.2014 (Akceptēts)
Baltaču kapsētas kapličas būvniecība Baltaču kapsēta, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 10.06.2014 12.06.2014 (PAU)
Liellopu nojumes būvniecība un skābbarības bedres rekonstrukcija par mēslu krātuves Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads 12.06.2014 13.06.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par saieta namu Ezeru iela 8, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 12.06.2014 13.06.2014 (PAU)
Šķūņa rekonstrukcija Meža iela 8, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20.06.2013 (PAU) 26.06.2014 27.06.2014 (Akceptēts)
Pirts būvniecība "Kadiķi", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 30.07.2012 (PAU) 27.06.2014 27.06.2014 (Akceptēts)
Doktorāta telpu rekonstrukcija Vienības ielā 5-17, Lociki, Naujenes pagasts Akceptēts 2013.gada 13. martā 20.06.14.g. 27.06.14.g.
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Tirgoņi-3", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 27.11.2013 (PAU) 30.06.2014 30.06.2014 (Akceptēts)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16