Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Dzīvojamas mājas, pirts, saimniecības ēkas un urbums būvniecība, esošo dzīvojamas mājas rekonstrukcija par atpūtas māju "Samiņi", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 29.06.2014 03.07.2014 (PAU)
VAS LVRTC optīkas tīkla infrastruktūras projektēšana, izbūve un montāža. No LVRTC kabeļu kanalizācijas akas autoceļu P69/V706 krustojumā līdz Latvijas/Baltkrievijas robežai, Silenes RKP 30.06.2014 14.07.2014 (PAU) 18.09.2014 18.09.2014 (Akceptēts)
Elektroapgādes pieslēgums Vāliodzes,Kalupes pagasts, Daugavpils novads 10.07.2014 10.07.2014 (PAU)
20kvgaisvadu līnijas LN-29 renovācija no balsta Nr.13 līdz A-29-2 Laucesas pagasts ,Daugavpils novads Laucesas pagasts Dauagvpils novads 14.07.2013 14.07.2014 (PAU)
20kv gaisvadu līnijas LN-29 renovācija no balsta A-29-3 līdz balstam Nr.223 Skrudalienas pagasts ,Daugavpils novads Skrudalienas pagasts ,Daugavpils novads 14.07.2014 14.07.2014 (PAU)
Muzeja ekspazicijas ēkas Nr.1 " Lauku sēta "renovācijas ēkas nr.2 saimniecības ēka izbūve un teritorijas labiekārtošana Vecticībnieku sēta, Slutiški, Naujenes pagasts 10.06.2014 (PAU) 07.07.2014 10.07.2014 (Akceptēts)
Meža ceļa "Klepiņu ceļš" rekonstrukcija Dienvidlatgales mežniecība, Daugavpils novads Salienas pag.7 Sventes meža ieirkņa 158, 161, 171 kvartālos 2012.g11.10. 16.07.14.g. 17.07.14.g.
Meža ceļa "Starpezeru ceļš" rekonstrukcija Dienvidlatgales mežniecība, Daugavpils novads, Salienas pagasts 7, Sventes meža iecirkņa 171., 182., 196., 207 kvartālos 2013.g.17.02. 2014.16.07. 2014.17.07.
Teritorijas sanācija (bijušās izgāztuves " Križi " teritorija Kašatniki, Naujenews pagasts, Daugavpils novads 17.07.2014 17.07.2014 (PAU)
Esošā šķūņa demontaža, verandas,šķūņa un pirts būvniecība D/s " Zeļonij bor "z.g.77, Tabores pagasts, Daugavpils novads 17.07.2014 17.07.2014 (PAU)
Noliktavas lit.004 un lit.017 demontāža Daugavas iela2, Krauja, Naujenes pagasts 15.07.2014 17.07.2014 (PAU)
Pirts būvniecība Sandariški 3, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 16.07.2014 17.07.2014 (PAU) 04.08.2014 04.08.2014 (Akceptēts) 26.08.2014 27.08.2014
Dzīvojamās mājas ,pirts,saimniecības ēkas ,siltumnīcas ,akas un žoga buvniecība "Kolibri", Laucesas pagasts 17.07.2014 17.07.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība Elēnas, Pūtani, Naujenes pagasts, daugavpils novads 15.07.2014 15.07.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamās mājas būvniecība " Ostrovs D" Višķu pagasts, Daugavpils novads 21.07.2014 22.07.2014(PAU)
Daugavpils universitātes meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas ēkas rekonstrukcija Daugavpils novads , Skrudalienas pagasts , Ilgas 20.09.2012 (PAU) 18.07.2014 22.07.2014(Akceptēts)
Dzīvojamās mājas jumta renovācija Dīķu ielā 3,Saliena,Silenes pagasts ,Daugavpils novads 22.07.2014 28.07.2014 (Akceptēts)
0,4 kV GVL L-1,L-2, L-3 no TP-6227 rekonstrukcijA Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 28.07.2014 28.07.2014 (Akceptēts)
kŪTS DEMONTĀŽA UN PIRTS BŪVNIECĪBA "Pagātnes" Sventes pagasts, Daugavpils novads 24.07.2014 28.07.2014 (PAU)
Silenes atpūtas parka atpūtas mājas jaunbūve " Tūrisma kompleksa Silene ", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 24.07.2014 28.07.2014 (PAU) 28.08.2014 29.08.2014 (Akceptēts) 2.09.14.g. 7.09.14.g.

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16