Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
"Daugavpils novada pašvaldības "Ķieģeļu ielas" rekonstrukcija" Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, Ķieģeļu iela (kad. Nr. 44600042143, 44600042139) 29.08.2013.g. 03.09.2013.g.
"Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Tabore-Sadnieki" rekonstrukcija 2.kārtās" Daugavpils novads, Tabores pagasts (kad. Nr.44920030691, -0502, -0507, -0536) 29.08.2013.g. 03.09.2013.g.
Dzīvojamā māja ar garāžu "Dzirksteles" Naujenes pagasts, Daugavpils novads 05.09.2013.g.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Daugavpils novads, Kalupes pagasts, Kalupes ciemats Akceptēts 02.10.2012.g. 03.09.2013.g. 06.09.2013.g.
Pašvaldības ceļa "Mežciems - Ļūbaste" 0.000 - 2,100 km - rekonstrukcija Līksnas pagasts, Daugavpils novads 03.09.2013 06.09.2013 (Akceptēts)
Sadzīves atkkritumu poligona infrastruktūras būvniecības projekts "Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkkritumu poligonā "Cinīši" ietvaros". - jaunbūve "Šakališki", Demenes pagasts, Daugavpils novads 05.09.2013 06.09.2013 (Akceptēts)
Labiekārtojuma Dinaburgas viduslaiku pils atpūtas vietai-jaunbūve "Pilsmala", Vecpils, Naujenes pagasts,Daugavpils novads 05.09.2013 20.09.2013 (Akceptēts)
Lauksaimniecības produkcijas škūņa būvniecība "Veiskupišķi", Višķu pagasts, Daugavpils novads 6.09.2013.g. 9.09.2013.g.
Noliktavas demontāža "Nīcgales keramzīts" "Gobas" Dreiski, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 03.09.2013.g.
Dzīvojamā māja - jaunbūve "Dzegūzes", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 09.09.2013 09.09.2013 (Akceptēts) 10.02.14.g. 17.02.14.g.
LVRTC maģistrālā optiskas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve posmā no Daugavpils pilsētas un Daugavpils nov.robežas līdz Daugavpils un Preiļu nov.robežai(A-13,P-64,P-58)(I.kārta) - jaunbūve Daugavpils novads (A-13,P-64,P-58) 09.09.2013 11.09.2013 (Akceptēts) 12.09.13.g. 16.09.13.g.
Pirts rekonstrukcija par dzīvojamo māju,ēsošas dzīvojamās mājas demontāža. "Zvirbuļi", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 11.09.2013 12.09.2013 (PAU) 27.09.2013 27.09.2013 (Akceptēts) 03.10.13.g. 7.10.13.g.
Dārza mājiņa - jaunbūve "Mičurinietis 49/3", Kalkūnes pagasts, Daugavpis novads 09.09.2013 16.09.2013 (PAU) 10.02.2014 10.02.2014 (Akceptēts) 5.03.2014.g 7.03.2014.g.
Šķūnis piebūves - jaunbūve "Maksis", Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 09.09.2013 16.09.2013 (PAU) 30.09.2013 30.09.2013 (Akceptēts) 4.10.13.g. 8.10.13.g.
Mēslu kratuve - jaunbūve "Veiskupiški", Višķu pagasts,Daugavpils novads 11.09.2013 12.09.2013 (PAU) 28.04.2014 29.04.2014 (Akceptēts) 05.06.14.g. 09.06.14.g.
Kombinētas lopbarības ražošanas kompleks - jaunbūve "Rema", Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 12.09.2013 16.09.2013 (PAU) 22.10.2014 22.10.2014 (Akceptēts)
20 kV GVL LN-24 no atdalītāja A-24-6 līdz TP-6363 - renovācija Demenes pagasts, Daugavpils novads 13.09.2013 16.09.2013 (Akceptēts) 20.01.14.g. 27.01.14.g.
Šķūnis, pirts - jaunbūve "Krūmāji", Rudāni, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 12.09.2013 16.09.2013 (PAU) 20.09.2013 23.09.2013 (Akceptēts)
Dūmsūkņu,multiciklonu un dūmvadu ierīkošana katlu mājā -jaunbūve Ezeru iela 4, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 16.09.2013 16.09.2013 (Akceptēts)
Elektrotīklu pieslēguma ierīkošanu objektam "Rema" - jaunbūve "Rema", Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 16.09.2013 23.09.2013 (PAU)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16