Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Vasaras mājas,eļina,muļina un piebrauktuves būvniecība "Ezerkalni -1",Medumu pagasts,Daugavpils novads 14.10.2013 14.10.2013 (PAU) 05.06.2014 05.06.2014 (Akceptēts)
Administratīvās ēkas,kravas pārvadījumu autoservisa,autostāvvietas,arteziskā urbuma un žoga būvniecība "Krustceļi",Naujenes pagasts,Daugavpils novads 14.10.2013 14.10.2013 (PAU)
Pirts un nobrauktuves no pašvaldības ceļa būvniecība "Rosmes",Medumu pagasts, Daugavpils novads 14.10.2013 14.10.2013 (PAU) 09.12.2013 09.12.2013 (Akceptēts) 12.12.13.g. 16.12.13.g.
Atdzelzošanas stacijas, ūdensvada tīklu rekonsrtrukcija, kanalizācijas spiedvada un pārsūknēšanas stacijas būvniecība. c.Svente ,Sventes pagasts,Daugavpils novads 14.10.2013 21.10.2013 (PAU) 13.02.2014 13.02.2014 (Akceptēts) 24.09.14.g. 26.09.14.g.
Z/s "Pļaviņas" nosusināšanas sistēmu rekonstrukcija Vaboles un Līksnas pagasts, Daugavpils novads 14.10.2013 14.10.2013 (Akceptēts) 15.08.2014 15.08.2014
Dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukcija "Cibuļovka 4",dz.11 Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils novads 14.10.2013 14.10.2013 (Akceptēts)
Dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukcija "Ciboļovka 4" -17,Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils novads 14.10.2013 14.10.2013 (Akceptēts)
Dzīvojamās mājas piebūves būvniecība Alejas iela 38, Medumu pagasts, Daugavpils novads 14.10.2013 14.10.2013 (Akceptēts) 22.05.14.g. 28.05.14.g.
Dūmsūkņu multicikļonu un dūmvadu ierīkošana katlu māja Ezeru iela 4 ,.Kalupe,Kalupes pagasts, Daugavpils novads 14.10.2013 14.10.2013 (akceptēts)
Esošo optisko līniju paplašināšana 503-505 km(Višķi-Vīganti) iecirknĪ - jaunbūve Višķu pagasts, Daugavpils novads 14.10.2014 14.10.2013 (PAU) 04.11.2013 06.11.2013 (Akceptēts)
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Zaļumi, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 15.10.2013 17.10.2013 (Akceptēts)
Ūdenssaimniecības attīstība-ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība, sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. c.Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 18.10.2013 21.10.2013 (PAU)
Skābbārības uzglabašanas laukums 110m x 70m - jaunbūve "Skaista", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 21.10.2013 28.10.2013 (PAU) 13.01.2014 16.01.2014 (Akceptēts) 21.02.14.g. 24.02.14.g.
Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un Stāvlaukumu rekonstrukcija c.Lociki,Naujenes pagasts,Daugavpils novads 21.10.2013 24.10.2013 (PAU) 27.12.2013 27.12.2013 (Akceptēts)
Ceļa "Bangas-Rožlauki" 0.000km-0.500km rekonstrukcija Sventes pagasts, Daugavpils novads 25.10.2013 25.10.2013 (Akceptēts)
Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagasts Daugavpuils novads Akcepts 2012.g.07.09. 24.10.13.g. 28.10.13.g.
Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkas renovācija "Mazā skola" c.Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads Akcepts 2012.g.31.10. 14.10.13.g. 25.10.13.g.
Sventes ciema Daugavpils ielas, Lipu ielas un Alejas šķērsielas rekonstrukcija Sventes ciems, Sventes pagasts 2012.g. 31,oktobris 14.10.2013.g. 25.10.2013.g.
Dzīvojamā māja - jaunbūve "Piramīda", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 28.10.2013 31.10.2013 (Akceptēts) 11.11.2013.g. 21.11.2013.g.
Optiska tīkla infrastruktūras projektēšanas un buvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā.Trase - A-13 Biķernieku pagasts, Daugavpils novads 29.04.2013 (PAU) 29.10.2013 30.10.2013 (Akceptēts)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16