Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Optiska tīkla infrastruktūras projektēšanas un buvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā.Objekts Daugavpils -3 Daugavpils pilsētas robeža- Tabores pagasts un Salienas pagasts 29.04.2013 (PAU) 29.10.2013 30.10.2013 (Akceptēts) 4.11.13.g. 7.11.13.g.
Dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukcija "Cibuļovka 4",dz.3,Tabores pagasts, Daugavpils novads 03.07.2013 (PAU) 20.12.2013 20.12.2013 (Akceptēts)
Saimniecības ēka - jaunbūve Stropi 8A,Naujenes pagasts,Daugavpils novads 04.11.2013 04.11.2013 (PAU) 16.12.2013 18.12.2013 (Akceptēts)
Dīķa ierīkošana- jaunbūve Z/s "Pļaviņas", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 04.11.2013 06.11.2013 (Akceptēts)
Pirts un garāža - jaunbūve "Mauriņi", Sventes pagasts, Daugavpils novads 08.10.2012 (PAU) 07.11.2013 07.11.2013 (Akceptēts)
Pirts - jaunbūve,dīķa paplašināšana Rīgas iela 27, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 12.04.2012 (PAU) 07.11.2013 07.11.2013 (Akceptēts)
Ēdināšanas bloka un atpūtas ēkas ar bioloģiskām attīrīšanas iekārtam un ūdens piegādes būvniecība "Svilišķi-1", Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 12.07.2013 (PAU) 11.11.2013 11.11.2013 (Akceptēts)
Dārza mājiņas rekonstrukcija D/s "Laucese", 45, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 11.11.2013 11.11.2013 (PAU)
Pirts un šķūņa būvniecība "Orions", Višķu pagasts,Daugavpils novads 20.09.2012 (PAU) 11.11.2013 11.11.2013 (Akceptēts) 14.11.2013.g. 19.11.2013.g.
Dārza mājiņas un šķūņa rekonstrukcija Augļu iela 25, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 05.07.2012 (PAU) 11.11.2013 11.11.2013 (Akceptēts)
Optiska tīkla infrastruktūras projektēšanas un buvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā.Daugavpils pilsētas robeža - Medumi; Daugavpils pilsētas robeža - Laucese - jaunbūve Medumu un Laucesas pagasts, Daugavpils novads 29.04.2013 (PAU) 08.11.2013 08.11.2013 (Akceptēts)
"Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija" Lielā ielā 35, c. Kalupe, Kalupes pagasts 31.10.12.g. 12.11.13.g. 19.11.13.g.
Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta) Muzeja iela 2, c. Lociki, Daugavpils novads 16.11.2012.g. 12.11.2013.g. 19.11.2013.g.
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Tirgoņi-3", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 21.11.2013 27.11.2013 (PAU) 30.06.2014 30.06.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamā māja - jaunbūve Parādes 13, Mirnijs, Laucesas pagasts 21.11.2013 25.11.2013 (PAU) 10.04.2014 11.04.2014 (Akceptēts)
Esošas liellopu novietnes piebūves būvniecība "Vasaraudži", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 26.11.2013 28.11.2013 (PAU) 13.02.2014 13.02.2014 (Akceptēts)
Saimniecības ēkas būvniecība "Kalnu Pūpoli", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 21.01.2013(PAU) 28.11.2013 28.11.2013 (Akceptēts) 2.12.13.g. 5.12.13.g.
Robežkontroles punktu degvielas daudzuma noteikšanas iekārtu un degvielas īslaicīgās uzglabāšanas tvetņu novietošanas laukumu izbūve. Robežkontroles punkts "Silene", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20.05.2013 (PAU) 28.11.2013 29.11.2013 (Akceptēts) 23.05.14.g. 28.05.14.g.
Stavlaukuma un skatu torņa izbūve projekta "Antropogēno slodzi samazinošas un informatīvas infrastruktūras izveide natura 2000 teritorijās. II.kārta". Dabas parks "Daugavas loki" Daugavpils novads 08.05.2013 (PAU) 28.11.2013 29.11.2013 (Akceptēts)
Dārza mājiņas būvniecība d/s "Latgale", nr.172, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 28.11.2013 02.12.2013 (PAU) 06.01.2014 06.01.2014 (Akceptēts) 08.01.14.g. 10.01.14.g.

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16