Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Noliktavas piebūve pagrabam būvniecība "Derumi",Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 02.12.2013 02.12.2013 (PAU)
Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6260 c. Skaistkalni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 05.08.2013 (PAU) 02.12.2013 02.12.2013 (Akceptēts)
Viesu māja būvniecība "Pīlādži 1", Aužguļāni,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 18.03.2013 (PAU) 05.12.2013 05.12.2013 (Akceptēts)
„Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās” Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā 2013. gada 27.maijā 25.11.13.g. 28.11.13.g.
Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta) Muzeja ielā 2, c. Lociki, Naujenes pagasts 2012. gada 16. novembrī 14.11.13.g. 19.11.13.g.
Siltuma ielas būvniecība Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 13.12.2013 16.12.2013 (PAU) 16.07.2014 21.07.2014 (Akceptēts)
Dabīgas kosmētikas pārstrādes ceha un pārtīkas produktu ražotnes būvniecība Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 31.10.2013 (PAU) 18.12.2013 20.12.2013 (Akceptēts) 29.01.14.g. 30.01.14.g.
Katlu mājas rekonstrukcija,siltumtrašu inženiertīklu būvniecība - 2. kārta Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 17.11.2011(PAU) 18.12.2013 20.12.2013 (Akceptēts) 6.01.14.g. 20.01.14.g.
Stadiona rekonstrukcija /divas kārtas/ Višķu pagasts, Daugavpils novads 17.06.2010(PAU) 27.12.2013 27.12.2013 (Akceptēts)
Garāžas būvniecība "Pie dīķa", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 27.12.2013 02.01.2014 (PAU)
Garāžas būvniecība "Laima", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 27.12.2013 02.01.2014 (PAU)
Dzīvokļa rekonstrukcija Miera iela 29, dz.27, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 02.01.2014 08.01.2014 (PAU)
Vasaras virtuves būvniecība Ilgas iela 25, Medumi, medumu pagasts, Daugavpils novads 06.01.2014 08.01.2014 (PAU)
Dārza mājiņas rekonstrukcija D/s "Kooperators", nr.115,Līksnas pagasts, Daugavpils novads 26.06.2013 (PAU) 06.01.2014 06.01.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamās mājas būvniecība "Nemo", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 03.01.2014 10.01.2014 (PAU)
Gazifikācijas koģenerācijas elektrostacijas būvniecība "Galdiņi-Elerne", Tabores pagasts, Daugavpils novads 07.01.2014 20.01.2014 (starpvestule)
Šķūņa rekonstrukcija par dzīvojamo māju "Kalnainavas", Višķu pagasts, Daugavpils novads 07.01.2014 20.01.2014 (PAU) 12.06.2014 12.06.2014 (Akceptēts)
4 atpūtas mājiņas un 2 laivu piestatnes būvniecība,krasta terases izveidošana un labiekārtošana - I. Kārta Virvju trases uzlabošana - II. kārta Turisma kompleks "Silene",Skrudalienas pagasts ,Daugavpils novads 09.01.2014 20.01.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas, pirts, saimniecības ēkas būvniecība "Pavloviči", Tabores pagasts, Daugavpils novads 10.01.2014 20.01.2014 (PAU) 08.05.2014 08.05.2014 (Aklceptēts)
Saimniecības ēkas rekonstrukcija par kafeinīcu "Goftenbergs", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 10.01.2014 23.01.2014 (starpvestule)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16