Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Pirts būvniecība "Pavasaris", z.g.156, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 28.03.2012 (PAU) 16.01.2014 16.01.2014 (Akceptēts) 17.04.14.g. 24.04.14.g.
Teritorijas labiekārtojuma izveide "Nitiši-13", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 16.01.2014 20.01.2014 (PAU)
Turisma aprīkojuma noliktavas, autostāvvietas būvniecība un atpūtas vietas labiekārtošana "Smiltaines", Tabores pagasts, Daugavpils novads 20.01.2014 23.01.2014 (PAU)
Atpūtas bāzes "Riča" ēku ar kad.apz.4466 004 0021,001-007 nojaukšana "Priedaine",Demenes pagasts, Daugavpils novads 22.01.2014 23.01.2014 (PAU)
Dārza mājiņas un pirts būvniecība "59", Eglīte, Naujenes pagasts,Daugavpils novads 23.01.2014 27.01.2014 (PAU) 10.04.2014 10.04.2014 (Akceptēts)
Teritorijas plānošana un labiekārtošana "Patmalnieki", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 23.01.2014 27.01.2014 (PAU)
Pašvaldības ceļa "Vaboles stacija - Aizbalti - Pudāni - Mukāni" rekonstrukcija Vaboles pagasts, Daugavpils novads 29.01.2014 30.01.2014 (PAU) 31.03.2014 31.03.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamās mājas būvniecība "Silmalas",Ambeļu pagasts, Daugavpils novads 11.07.2013 (PAU) 31.01.2014 03.02.2014 (Akceptēts)
Katlu māja rekonstrukcija, siltumtrašu inženiertīklu būvniecība 1.kārta 18.novembra ielā 414, Vecstropu ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā Akcepts 17.06.13.g. 13.01.14.g. 20.01.14.g.
Pirts, garāžas,saimniecības ēkas būvniecība "Peski 2/20", Laucesas pagasts, Daugavpils novads 03.07.2013 (PAU) 03.02.2014 03.02.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, kūts,2(divu) šķūņu, atejas nojaukšana 18.Novembra iela 426,Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 04.02.2014 05.02.2014 (PAU)
Atpūtas mājas ar pirti būvniecība "Bandenieki 1", Medumu pagasts, Daugavpils novads 05.02.2014 10.02.2014 (PAU) 12.06.2014 12.06.2014 (Akceptēts)
Garāžas būvniecība "Dūjas", Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 28.03.2012 (PAU) 06.02.2014 06.02.2014 (Akceptēts) 10.02.14.g. 17.02.14.g.
Atpūtas mājas būvniecība "Meža Svilišķi", Višķu pagasts, Daugavpils novads 06.02.2014 10.02.2014 (PAU) 06.03.2014 07.03.2014 (Akceptēts)
Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija "Gančevski", Līksnas pagasts, Daugavpils novads 25.01.2013 (PAU) 07.02.2014 07.02.2014 (Akceptēts) 10.04.14.g. 17.04.14.g.
Biogāzes koģenerācijas elktrostacija "Šakališki", Demenes pagasts, Daugavpils novads 29.08.2012 (PAU) 07.02.2014 (Akceptēts) 13.02.14.g. 14.02.14.g.
Dzīvojamās mājas un šķūnis rekonstrukcija, garāžas, pirts būvniecība, esoša pirts demontēšana Stropi 36g, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 07.02.2014 12.02.2014 (PAU) 19.06.2014 19.06.2014 (Akceptēts)
Autoceļa P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievija robeža km 3.320-7840 rekonstrukcija Laucesas pagasts, Daugavpils novads 07.02.2014 12.02.2014 (PAU)
Ūdensapgādes tīklu pieslēgšana pie pagasta tīkliem - jaunbūve Daugavas iela 15, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 13.02.2014 17.02.2014 (PAU) 18.09.2014 18.09.2014 (Akceptēts)
Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) km 156.40-163.05 rekonstrukcija Daugavpils novads 13.02.2014 17.02.2014 (PAU)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16