Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Vasaras mājas būvniecība "Kraujas 1", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 13.02.2014 17.02.2014 (PAU) 09.05.2014 09.05.2014 (Akceptēts) 09.06.14.g. 13.06.14.g.
Šķūņa būvniecība "Zeitiški-3", Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 30.05.2013 (PAU) 17.02.2014 17.02.2014 (Akceptēts)
Dīķa palielinašana līdz 150 m2 Parādes iela 38, Mirnijs, Laucesas pagasts, daugavpils novads 19.02.2014 20.02.2014 (PAU)
Ūdensapgādes tīklu pieslēgšana pie pagasta tīkliem - jaunbūve Daugavas iela 13,Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20.02.2014 24.02.2014 (PAU) 18.09.2014 18.09.2014 (Akceptēts)
Dārza mājiņas piebūves un pirts būvniecība D/S "Ļūbaste 1", z.g. nr.266, Līksnas pagasts,Daugavpils novads 27.02.2012 (PAU) 20.02.2014 20.02.2014 (Akceptēts)
Atpūtas mājas būvniecība "Kraujas", Skrudalienas pagasts,Daugavpils novads 20.02.2014 24.02.2014 (PAU)
Saimniecības ēkas rekonstrukcija par atpūtas māju. Alējas iela 1,Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 20.02.2014 24.02.2014 (PAU) 09.04.2014 10.04.2014 (Akceptēts) 11.04.14.g. 15.04.14.g.
Dzīvojamās mājas, pirts,šķūņa, nojumes, muļina un piebrāucamā ceļa būvniecība 1.kārta "Vecsaules", Demenes pagasts, Daugavpils novads 20.02.2014 24.02.2014 (PAU) 25.09.2014. 30.09.2014. 30.09.2014. 30.09.2014.
Atpūtas mājas būvniecība "Gaiša", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 21.02.2014 26.02.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas būvniecība "Geri", Sventes pagasts, Daugavpils novads 27.02.2014 03.03.2014 (PAU)
Saimniecības ēku (6 gab.) būvniecība "Rītausmas", Zabaltišķi, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 03.03.2014 03.03.2014 (PAU)
Esošas dzīvojamās mājas rekonstrukcija par šķūni un dzīvojamās mājas būvniecība "Ergļi-1", Medumu pagasts, Daugavpils novads 27.02.2012 (PAU) 03.03.2014 03.03.2014 (Akceptēts) 05.03.2014.g. 10.03.2014.g.
Esošas dzīvojamās mājas rekonstrukcija par vasaras virtuvi ar pirti "Rasas", Vilki, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 03.03.2014 06.03.2014 (PAU)
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija,Lit. 1 rekonstrukcija par palīgēku, saimniecības ēku lit. 4,5,10 rekonstrukcija par atpūtas māju ar pirti "Ezermaļi", Vaboles pagasts, Daugavpuils novads 03.03.2014 03.03.2014 (PAU) 26.06.2014 26.06.2014 (Akceptēts)
131.km MNPV "Polocka - Ventspils" anodu lauku būvniecība "Draudziņi", Sventes pagasts, Daugavpuls novads 11.02.2013 (PAU) 03.03.2014 06.03.2014 (Akceptēts)
Dzīvojamās mājas būvniecība "Brunene-7", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 14.03.2013.g. 7.03.2014.g. 10.03.2014.g.
Dzīvojamās mājas, šķūņa, kūts rekonstrukcija, saimniecības ēkas nojumes `"Šķiltavas", Sventes pagasts, Daugavpils novads 03.03.2014.g. 05.03.2014.g. 7.03.2014.g.
Garāžas, noliktavas,pirts, žoga būvniecība un dīķa ierikošana "Baloži", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 06.03.2014 10.03.2014 (PAU)
Liellopu novietnes 200 govim būvniecība "Dzintari", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 10.03.2014 10.03.2014 (PAU)
Garažas ar katlu telpu būvniecība "Palabiški - 15", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 10.03.2014 10.03.2014 (PAU)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16