Informācija par saņemto būvniecības iesniegumu-uzskaites karti, būvprojektu, kas iesniegts akceptēšanai un pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai
līdz 1.10.2014Būvniecības veids, funkcija
Adrese, atrašanās vieta

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
informācija atjaunota: 30.10.2014 12:25
Būvniecības veids, funkcija Adrese, atrašanās vieta Būvniecības iesniegums uzskaites kartes iesniegšanas datums - PAU
- atteikts
- lēmums par publisko apspriešanu (datums)
Iesniegums būvprojekta akceptam (datums) Akcepts vai atteikums (datums) Pieprasījums Būvatļaujas saņemšanai (datums) Būvatļaujas izsniegšanas datums
Dārza mājiņas būvniecība d/s "Mičurinietis" 354, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 12.03.2014 13.03.2014 (Akceptēts)
Dīķa ierikošana "Zariņi", Sventes pagasts, Daugavpils novads 10.03.2014 13.03.2014 (PAU)
Pirts būvniecība, esošas pirts demontāža. "Ezerkrasti", Kalupes pagasts, Daugavpils novads 13.03.2014 13.03.2014 (PAU)
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Maļinovas ciems, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 14.03.2014 14.03.2014 (Akceptēts) 19.08.2014 19.08.2014
Ūdensapgades tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība, sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekartu rekonstrukcija Červonkas ciems, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads 14.03.2014 14.03.2014 (Akceptēts) 26.06.14.g. 30.06.14.g.
Pirts un malkas šķūņa būvniecība, esošās ēkas 12 m2 demontāža "Spārīte", 128, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 17.03.2014 17.03.2014 (PAU) 24.04.2014 24.04.2014 (Akceptēts) 12.05.14.g. 15.05.14.g.
Saimniecības ēkas rekonstrukcija par kafeinīcu "Goftembergs", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 17.03.2014 18.03.2014 (PAU)
Dārza mājiņas rekonstrukcija d/b "Mičurinietis",602, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 17.03.2014 18.03.2014 (PAU) 31.03.2014 31.03.2014 (Akceptēts)
Valsts nozīmes ūdensnotekas Marjanovka, ŪSIK kods 43714, rekonstrukcija Tabores pagasts, Daugavpils novads 17.03.2014 20.03.2014 (PAU)
Valsts nozīmes ūdensnotekas Kalupe, ŪSIK kods 43254,rekonstrukcija Kalupes, Dubnas, Maļinovas pagasti, Daugavpils novads 17.03.2014 20.03.2014 (PAU)
Valsts nozīmes ūdensnotēkas Veižalka, ŪSIK kods 435262, rekonstrukcija Naujenes pagasts, Daugavpils novads 17.03.2014 20.03.2014 (PAU)
Valsts nozīmes ūdensnotekas Jeruzalimka, ŪSIK kods 43536, rekonstrukcija Kalkūnes un Sventes pagasts, Daugavpils novads 17.03.2014 20.03.2014 (PAU)
Valsts nozīmes ūdensnotekas Longa, ŪSIK kods 43394, rekonstrukcija Līksnas pagasts, Daugavpils novads 17.03.2014 20.03.2014 (PAU)
Valsts nozīmes ūdensnotekas Šaušupe, ŪSIK kods 43382, rekonstrukcija Kalupes pagasts, Daugavpils novads 17.03.2014 20.03.2014 (PAU)
Sprieguma kvalitāres uzlabošana L-4 n0 TP-1174, L-2 no TP-1113 Vaboles pagasts, Daugavpils novads 30.01.2014 (PAU) 20.03.2014 24.03.2014(Akceptēts)
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana "Markova 7", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 24.03.2014 31.03.2014 (PAU)
Pirts būvniecība "Dvīņi", Demenes pagasts, Daugavpils novads 18.03.2013 (PAU) 24.03.2014 24.03.2014 (Akceptēts)
Šķūņa būvniecība "Birkineļu dārziņi, 25", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 24.03.2013 24.03.2014 (Akceptēts) 04.04.14.g. 07.04.14.g
TP-1120 un 0,4kV GVL L-1, L-3,L-4 rekonstrukcija Līksnas pagasts, Daugavpils novads 25.03.2014 31.03.2014 (PAU) 09.06.2014 09.06.2014 (Akceptēts)
Estrādes būvniecība Demene c.,Demenes pagasts, Daugavpils novads 24.03.2014 27.03.2014 (PAU)

Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16